top of page

NOVA ONLINE เปิดคอร์สเรียนภาษาแบบกลุ่มแล้ว

Aug 1, 2023

NOVA ONLINE เปิดคอร์สเรียนภาษาแบบกลุ่มแล้ว

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE เปิดให้บริการคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มแล้ว


เพื่อตอบรับความต้องการของผู้เรียนที่มีจำนวนมากขึ้น สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE ได้เปิดให้บริการคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มเพิ่ม นอกเหนือจากคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์แบบตัวต่อตัวที่กำลังให้บริการอยู่ในปัจจุบัน


หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของ NOVA ONLINE นั้น เป็นหลักสูตร "เพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ" ช่วยให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และเป็นหลักสูตรเดียวกับที่เปิดสอนให้กับครูผู้สอนชาวต่างชาติของบริษัท (ครูชาวฟิลิปปินส์ และประเทศอื่น ๆ ) ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย


เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสนทนาติดตัวอย่างแท้จริง


คอร์สเรียนดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้เรียนทั้งในลักษณะบุคคลและในรูแปบบองค์กร

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อพิจารณาคอร์สเรียนภาษาเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน หรือบุคลากรภายในองค์กรของท่านได้


นอกจากนี้ สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท E2SEA (THAILAND) กำลังจะมีแผนการเรียนภาษาเพื่อชาวไทยที่ต้องการเดินทงไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย ณ ประเทศญี่ปุ่น แผนการเรียนเพื่อเตรียมสอบ JLPT N4 และหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้เรียนเพิ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้


ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจากเว็บไซต์บริษัทของเรา หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE ได้เช่นกัน


bottom of page